Pályaalkalmassági beszélgetés időbeosztása 03.05

Pályaalkalmassági beszélgetés
Csoportbeosztás
2021.03.05
             
1.sz. bizottság   2.sz. bizottság
Időpont Ssz. Okt.azon.   Időpont Ssz. Okt.azon.
8.00 1. 84327941944   8.00 1. 72702558507
8.00 2. 73239453515   8.00 2. 72681552102
8.00 3. 72649177658   8.00 3. 72616055131
8.30 4. 72713091861   8.30 4. 72791737990
8.30 5. 72609223442   8.30 5. 72664959999
8.30 6. 72710462984   8.30 6. 72697217959
9.00 7. 72719006518   9.00 7. 72798861376
9.00 8. 72809068556   9.00 8. 72716671444
9.00 9. 72435111621   9.00 9. 72635739890
9.30 10. 72669861555   9.30 10. 72635741656
9.30 11. 72423591425   9.30 11. 72657797738
9.30 12. 72823384841   9.30 12. 72567036619
10.00 13. 72614107364   10.00 13. 72716061089
10.00 14. 72788644192   10.00 14. 72783855935
10.00 15. 72579978325   10.00 15. 72594214048
10.30 16. 72640363723   10.30 16. 72778275611
10.30 17. 72659771703   10.30 17. 72685491453
10.30 18. 72709448982   10.30 18. 72612897843
11.00 19. 72566933380   11.00 19. 72757694009
11.00 20. 72646330793   11.00 20. 72614595995
11.00 21. 72555494943   11.00 21. 72799166305
11.30 22. 72458446052   11.30 22. 72633332772
11.30 23. 72797429659   11.30 23. 72785776590
11.30 24. 72737140086   11.30 24. 72789059052
11.30 25. 72789219782   11.30 25. 72755794480

Felvételi elbeszélgetés 2021.

Tájékoztató Felvételi eljárással kapcsolatos információkról

 

Kedves Szülők, Kedves Diákok!

Először is köszönjük, hogy megtiszteltek minket a bizalmukkal és gyermekük jelentkezési lapját beadták iskolánkba.

Természetesen mindenkit levélben is kiértesítünk, de ismerve a Magyar Posta gyorsaságát, inkább itt is közzé tesszük a felvételi eljárásunkkal kapcsolatos információkat.

Iskolánk felvételi eljárásának része a személyes pályaalkalmassági felmérésen való részvétel.

A pályaalkalmassági felmérést 2021. március 5-én és március 12-én fogjuk megrendezni.

A jelentkezési lapok beérkezése után a honlapunkra név nélkül, OM azonosítóval fel fogjuk tenni azt, hogy a két nap melyikére és hány órára hívjuk be a jelentkezőt.

A részletes leírást, térképet az alábbi dokumentum tartalmazza.

Tájékoztató Felvételi beszélgetéssel kapcsolatban 2021.02.18

Álláshirdetés.

Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum
Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium

a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 42 (1) alapján
pályázatot hirdet

testnevelő tanár

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

határozott idő 1 év, letelte után határozatlanná módosítható

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

2943 Bábolna, Rákóczi u.6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Testnevelés órák megszervezésével, megtartásával, NETFIT felméréssel kapcsolatos feladatok.

Illetmény és juttatások:

Megegyezés szerint. A munkabér megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség
 • testnevelő tanár végzettség
 • büntetlen előélet

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

 • jó kommunikációs képesség
 • következetesség
 • alapszintű számítógépes ismeret (NETFIT adminisztrációhoz, KRÉTA napló kezeléséhez)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • egyetemi végzettség
 • több éves gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló dokumentumok
 • szakmai önéletrajz, motivációs levél
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. március 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

 1. február 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Körmendi Csaba nyújt, a 20/209-3654 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az ISKOLA címére történő megküldésével (2943 Bábolna, Rákóczi u.6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: munkakör megnevezése.

vagy

A pályázat elbírálásának rendje:

A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen, melyről a pályázó értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje:

 1. február 26.

Kisalföldi ASzC Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium
Cím: 2943 Bábolna, Rákóczi u.6.
Telefon: 34/568-063
E-mail: titkarsag@pettkoiskola.sulinet.hu
Honlap: www.pettkoiskola.sulinet.hu

Tájékoztató a digitális oktatásra való átállásról

Tájékoztató a digitális oktatásra való átállásról

Tisztelt Szülők!

A COVID járvány terjedésének lassítása miatt Miniszterelnök úr 2020. 11. 09-én újabb szigorító intézkedéseket jelentett be. A bejelentés tartalmáról az Országgyűlés a mai ülésnapján dönt.

A bejelentés a középiskolai oktatást is érinti. Kedd éjféltől a középiskoláknak át kell állnia a digitális oktatásra.

Egyenlőre várjuk az országgyűlés döntésének pontos tartalmát. Ennek tudatában tudunk pontos tájékoztatást adni, de addig is a terveinket közreadom önöknek.

Amint arról már értesültek, a mai napon 11 óra 30 percig lesznek tanórák a diákok ezután hazamehetnek. Hangsúlyozom, hazamehetnek, nem kell kötelezően mindenkinek 11 óra 30 perc után elhagyni a kollégiumot. Miniszterelnök úr bejelentésében arról beszélt, hogy a felsőoktatási intézmények kollégiumait zárják be, középiskolai kollégiumok bezárását nem említette.

Szerdától kezdődően mindenkinek megkezdődik a digitális oktatás.

A szakképzés fontos, ha nem a legfontosabb részét képezik a szakmai gyakorlatok. Digitálisan a gyakorlati órákat, akármennyire is szeretnénk, nem lehet megvalósítani. Annak érdekében, hogy a járványügyi szabályok betartása mellett gyakorlati órákat tudjunk tartani, elkészítettünk egy tervet.

A terv lényege:

 • egyszerre csak egy osztály lenne gyakorlaton, amelyet kis csoportokra bontanánk
 • tömbösítenénk a gyakorlati napokat. A kilencedik évfolyamon egymást követő három napban , a tizedik, tizenegyedik évfolyamban egymást követő négy napban terveztük a gyakorlatokat
 • folyamatos munkarendre térnénk át, tehát hétvégén is folynának a gyakorlatok. A hétvégi napokat szabadnapokkal kompenzálnánk, amikor elméleti óra sem lenne.
 • a nem gyakorlati napokon természetesen digitális oktatás folyna
 • minden gyakorlati nap 16 óráig tartana

Kollégium:

 • a kollégiumban mindenki külön szobában lenne
 • lehetőség lesz arra, hogy az a tanuló, aki befejezi a gyakorlatot, de nem tud aznap hazautazni, bent aludjon és a következő napon utazzon haza
 • Amikor diákok lesznek a kollégiumban, portaszolgálat és/vagy nevelőtanári felügyelet is lesz.

Ennek a leírt elképzelésnek az engedélyezése folyamatban van, Amennyiben megkapjuk az engedélyt, úgy 2020. 11. 16-tól kezdenénk így az oktatást.

Bábolna, 2020. 11. 10.

Körmendi Csaba

       igazgató

Szabályzat járványügyi készenlétre vonatkozóan

Szabályzat járványügyi készenlétre vonatkozóan

Az iskola és kollégium területére szülő/gondviselő engedély nélküli belépése nem megengedett, ügyintézés esetén előre történt egyeztetés alapján lehetséges a belépés arcvédő maszkban – iskolai titkárság: 34/568063, kollégium: 20/3611172,

 1. az iskola és a kollégium diákjai az intézménybe jövetelükkor kötelesek magukkal arcvédő maszkot hozni és a szabályozásnak megfelelően használni azt – javasolt a többször mosható arcmaszk használata és rendszeres tisztítása,
 2. utazás az iskolába, vagy a kollégiumba (röviden: intézménybe):
  1. amennyiben a diáknak új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, nem léphet be az iskolába, vagy a kollégiumba, otthonában a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia a diák ellátásáról,
  2. a szülőnek/gondviselőnek minden esetben kötelessége a legrövidebb időn belül értesíteni az intézményt a fertőzésgyanúról, vagy a fertőzés tényéről – diák jelzése nem elfogadott,
  3. a diák csak abban az esetben érkezhet vissza a fertőzést követően:
   1. , amennyiben háziorvosi/szakorvosi igazolása van arról, hogy a fertőzésből felgyógyult,
   2. vagy a tüneteinek megszűnése után kettő darab, két héten belül készült negatív eredményű, hatósági előírás szerinti COVID-19 teszttel rendelkezik és a szülő/gondviselő a teszteredményeket előzetesen megküldi az intézménynek,
  4. iskolai, vagy kollégiumi időszakban tapasztalt fertőzés gyanú esetén:
   1. a diákot a kollégiumban erre a célra fenntartott szobában különíti el az intézmény,
   2. az intézmény értesíti az iskolaorvost, aki a szükséges intézkedéseket megteszi, amennyiben az iskolaorvos nem elérhető, a járási járványügyi hatóságot értesíti az intézmény,
   3. az intézmény feljegyzést készít és a legrövidebb időn belül értesíti a szülőt az esetről, valamint az iskolaorvos, vagy a hatóság döntéséről,
   4. az elkülönített diákok csak a legszükségesebb esetben léphetnek az intézmény egyéb helyiségeibe, amennyiben a szobát elhagyni kényszerülnek, arcvédő maszkot, és kézvédő kesztyűt kötelesek használni,
  5. tanítási időre vonatkozó előírások:
   1. az óraközi szünetekben a tanulóknak kötelességük a szabadlevegőn tartózkodni kizárólag a házirendben kijelölt helyeken, ügyelve az egymástól való 1,5 méteres távolság megtartására,
   2. esős időjárás esetén az épületekben tartózkodhatnak a diákok törekedve az egymástól való 1,5 méteres távolságtartásra – arcvédő maszk használata javasolt,
   3. a 4. tanórát követő óraközi szünetben (11.30-12.00 óra) az iskola dolgozói felülfertőtlenítést végeznek a tantermekben, ezért minden diák köteles a tantermében a felszerelését és egyéb eszközeit az iskolatáskájába helyezni,
   4. a diákoknak iskola járműveiben történő utazás esetén (pl.: iskolai gyakorlati helyre szállítás) arcvédő maszk használata kötelező,
   5. büféhasználat esetén:
    • csak arcvédő maszkban lévő vásárlót szolgálnak,
    • egyszerre max. 2 fő tartózkodhat a büféhelyiségben,
    • a diákok törekedjenek az előzetes ételrendelésre,
    • a büfére várakozó diákok 1,5 méter távolságot kell tartsanak egymástól,
   6. étkező helyiségek használata esetén:
    1. a helyiségben csak a bejáratánál feltüntetett létszámú diák tartózkodhat egyszerre,
   7. az intézmény irodáiban (pl.: titkárság), tanári szobákban egyszerre legfeljebb 2 fő személy tartózkodhat az ott dolgozó munkatárs(ak)on kívül.

Erasmus +

Prágában lovagoltak a Pettkósok

Az iskola 2016-os Erasmus+ projektje keretében hat pettkós diák – Oros Virág, Maráczi Martina, Jámbor Gergő, Gui Nicolle, Kis Bettina és Miskei Patrícia – utazott a cseh fővárosba partneriskolánkhoz három hetes szakmai gyakorlatra, kísérőik Körmendi Máté, majd Zakál Sándor voltak.

A prágai sport szakközép- és szakiskolában – Střední škola dostihového sportu a jezdectví, Praha-Velká Chuchle – folyt a szakmai képzésük a diákoknak. A tanulók prágai lóversenypálya szomszédságában lévő iskolai istállókban ismerkedtek meg a versenylovakkal, amelyekkel a három hét alatt dolgoztak. 

A mobilitás idején a partneriskola kollégiumában laktak a diákok az ellátásukról a partneriskola gondoskodott. 

A hazai tanulmányaiktól eltérően betekintést nyertek a galoppversenyző képzésbe és az ügető versenyzésbe is. Mindezeket a fővárosi versenypályán
gyakorolhatták a fogadó iskola diákjaival közösen. A pettkós csapat tagjai közül legtöbben most ültek először galopplovakon és most segédkeztek a sulky-k felszerelésében. A lovaglási technika fejlesztésében nagy segítségükre volt a szimulátorszoba, ahol díjlovas és galopp lószimulátorokon gyakorolhattak trénerük, Martin Lastovicka segítségével.

A szakmai programok keretében a hétvégéken szinte kivétel nélkül volt lehetőség betekinteni a cseh galoppsport versenyeibe és egy kirándulás
alkalmával a Kladruby ménes cseh nemzeti értéknek számító Kladruby lófajtájának egyes példányait is megszemlélhették.

A három hét alatt a fogadó iskola mellett megismerték a cseh fővárost és belekóstoltak a cseh kultúrába is.

A szakmai programra 2018 március 4-26. között került sor „A szakmai tudás fejlesztése a Pettkó lovas iskola tanulói számára külföldi mobilitások
alkalmával” című projekt keretében.

A mobilitást az Európai Bizottság támogatta, s az úttal lezárult a mobilitások sora ebben a projektben.

-bmProjektszám:
2016-1-HU01-KA102-022867

Az Erasmus+ program Írországba vitt minket

„A szakmai tudás fejlesztése a Pettkó lovas iskola tanulói számára külföldi mobilitások alkalmával” című projekt második mobilitásának úticélja az írországi Kildare Town volt.

A fővárostól egy órára lévő Kildare-ben a RACE Racing Academy & Centre of Education intézménye látta vendégül 23 napra 6 diákunkat. Matesán
Veronika, Sámson Luca, Szakács Róbert, Gyarmati Dóra, Tóth Diána és Pálvölgyi Martina Szaikszai Zsófia kíséretében utazott Szent Patrik szigetére.

A professzionális környezetben és feltételek mellett működő intézmény éves szinte több száz lovas szakembert fogad és képez a lovas szakma több
szintjén. 

Diákjaink a három hét alatt egy jól megtervezett szakmai program mentén kaptak betekintést az írországi telivér lótartás szakmai fogásaiba.
A hetente elvégzett munkafolyamatok egy-egy feladatkörhöz voltak társítva, amely feladatok elsajátításáról az adott hét végén vizsgán adtak számot – lovaglás, lovaglás előkészítése, lovak teljes ellátása voltak a témakörök.

A napi többszöri lovaglás során akadályugratással és galopp-pal is foglalkoztak a tanulók, s ezek mellett kondicionáló és szimulátoros gyakorló edzéseken vettek részt. A szállást és étezést a fogadó iskola biztosította számukra és a szabadidőben versenyeket, méneseket látogattak a pettkósok, valamint volt módjuk a fővárost, Dublint is megismerni.

A mobilitás egyik nagy eredménye volt, hogy a diákok kiváló munkamorálja, kimagasló teljesítménye nagy lökést adott iskolánk és az ír partner közötti kapcsolat fejlesztésének. A jövőben más területeken is tervez iskolánk együttműködést a RACE Academy-vel. 

A mobilitást az Európai Bizottság támogatta.
-bm

Projektszám:
2016-1-HU01-KA102-022867

Vágsellyén jártunk az Erasmus+ támogatásával

Szakképző iskolánk diákjai az Erasmus+ program keretében szakmai gyakorlaton vettek részt a szlovákiai Vágsellyei Szakközépiskolában – Stredná odborná škola, Šal’a. A szakmai út jó lehetőséget adott arra, hogy a lovásztanulók megismerkedjenek a szlovákiai lótartással és lovas kultúrával.

A szakmai programra 2017. február 26. és március 20. között került sor „A szakmai tudás fejlesztése a Pettkó lovas iskola tanulói számára külföldi
mobilitások alkalmával” című projekt részeként. 

A több mint három hetes gyakorlat során a diákok – Hováth Petra, Szabó Evelyn, Csató Viktória, Simon Angéla, Tóth Olivér, Bokri Dániel – a partneriskola gyakorlati helyszínén dolgoztak és megismerték a szlovákiai lótartási szokásokat, ottani lófajtákat, valamint a partneriskolában zajló  zakmai munkát.

Az útra Bajcsai Miklós tanár úr kísérte el tanulóinkat. A kiutazott diákok az istállómunka mellett napi többször lovagoltak, ismerkedtek többek között a díjugratással is. Volt közülük olyan diákunk, aki a külföldi gyakorlat során edzett először díjugrató pályán. 

A lovasedzésekre a partnerintézmény telephelyén fedett lovardában és a szabadtéri pályákon zajlottak a fogadó iskola szakmai tanáraival.

A szakmai programok sorát gazdagította a topolcsányi Szlovák Nemzeti Ménesben tett látogatás. A szakmai mellett szabadidős programokra is volt lehetőségük a pettkósoknak, ellátogattak Pozsonyba és Nyitra városába is.

A felvidéki gyakorlat kapcsán az intézmények közötti kapcsolat tovább erősödött és szlovákiai partnerünk jelezte, hogy a későbbiekben Bábolnára küldenek diákokat szakmai gyakorlatra. 

A mobilitást az Európai Bizottság támogatta.
-bm

Projektszám:
2016-1-HU01-KA102-022867

Erasmus+ program – 2016-2018

Projekt: A szakmai tudás fejlesztése a Pettkó lovas iskola tanulói számára külföldi mobilitások alkalmával A projekt megvalósulása során három alkalommal három hetes időtartamú szakmai gyakorlatokat szervezünk diákjaink számára szakképző partnerintézményeknél: Szlovákiában Vágsellyén (6 diák, 1 kísérő) 2017. február 27. és március 19. között, Írországban Kildare-ben (6 diák, 1 kísérő) 2017. október 2-22. között és Csehországban Prágában (6 diák, 1 kísérő) 2018. március 5-25. között.

A gyakorlatok során az Európai Bizottság támogatásából fedezzük a diákok utazási, szállás, ellátás, gyakorlati képzés költségét, és a külföldi baleset-biztosítását. Így költőpénzt kell vigyen magával a diák, azt figyelembe véve, hogy teljes ellátást kap a partnernél. A szakmai gyakorlatok tartalma összefoglalóan: lógondozási technikák fejlesztése, lovaglási tudás fejlesztése, speciális lóhasználati formák  egismerése (pl.: versenysport) és kapcsolódó szakmai ismeretek megszerzése (pl.: lószerszámápolás, szimulátorok használata), valamint szakmai angol nyelvismeret fejlesztése.

Szlovákiában a vágsellyei szakközépiskolában diákjaink gyakorlatának középpontjában a lovaglás és a díjugratás alapjainak gyakorlása áll, az ezen a területen használt lovak gondozása mellett. 

Írországban a kildare-i R.A.C.E. akadémián eltöltendő gyakorlat a lovaglás gyakorlására és a galoppversenyzés alapjainak elsajátítására fókuszál, az ír lótenyésztés megismerése mellett. 

A csehországi prágai szakiskolában a diákok gyakorlata során a lovaglás gyakorlása mellett a galopp- és ügetőversenyzés alapjainak elsajátítása a munkaprogram gerince és a versenyzésben használt lófajták megismerése.

Szabadidős tevékenységek a gyakorlati időszakban: sportolási lehetőségek kihasználása, kulturális és közösségi programok látogatása, a fogadó ország  kultúrájának és történetének megismerése, pl.: utazások, jelentősebb városok megismerése.

Információ: Bajcsai Miklós – pettkoprojekt@gmail.com, +36 (20) 2906033

GINOP-6.2.3-17-2017-00015

GINOP-6.2.3-17-2017-00015

Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Sajtóközlemény             

Alapkompetencia-fejlesztéssel a lemorzsolódás ellen az FM nyugat-magyarországi szakiskoláinak együttműködésében (GINOP-6.2.3-17-2017-00015)

A Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium konzorciumban 9 másik FM fenntartásban lévő intézménnyel az Európai Unió támogatásával megvalósuló Széchenyi 2020 Program keretében „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtott „Alapkompetenciafejlesztéssel a lemorzsolódás ellen az FM nyugat-magyarországi szakiskoláinak együttműködésében” című pályázata vissza nem térítendő támogatást nyert A támogatás mértéke az elszámolható összköltség 100 % – a, amely 411,80 millió Forint. A projekt teljes egészében európai uniós támogatásból valósul meg, az Európai Szociális Alap hozzájárulásával.

A projekt célja a szakképzésben tanulók végzettség nélküli iskola elhagyásának csökkentése és az alapkészségek fejlesztésének támogatása a kompetencia-alapú oktatás fejlesztésével, a köznevelési rendszer eredményességének javításával, a minőségének és struktúrájának megújításával.

A projekt keretében megvalósuló főbb tevékenységek:

Helyzetértékelés és Cselekvési terv elkészítése, a tanulói készségek és képességek fejlesztése, tanulói életpálya-építést, pályaorientációs tevékenységet szolgáló intézkedések, életpálya-tanácsadási foglalkozások, életpálya-orientáció, pályaválasztási tájékoztató, informatikai eszközök beszerzése, új tananyagok kidolgozása, és feltöltése.

A projekt megvalósításában részt vevő iskolák:

Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola

Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola

Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakközépiskola és Kollégium

A projekt 2018. február 1.-től 2020.július 31.-ig tart.