Átállás digitális oktatásra.

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Magyarország Kormányának 2020. március 14-i határozatában foglaltak alapján az iskolánk oktatási rendje megváltozik a mai naptól, átállunk digitális távoktatásra.

Ennek alapvető eleme, hogy a diákok nem látogatják az iskolai tanórákat, hanem a tanárok által elektronikusan – igény esetén más módon – eljuttatott tananyagok alapján az otthonukban kell tanuljanak a diákok és a tanárok kérése alapján kell a számonkéréseknek megfelelni.

Az iskola tanárai és a diákok, szüleik közti kapcsolattartás legfontosabb csatornája az E-KRÉTA napló lesz. Ezért kérjük, hogy amennyiben a diáknak, vagy a szülőknek a hozzáférése jelszóprobléma miatt nem megoldható, azt haladéktalanul jelezzék a diák osztályfőnökének, aki segít az elérhetőségeket megújítatni.

A diákok számára két elektronikus csatornán keresztül juttatják el a tanárok az anyagokat:

  • az E-Krétában az iskola tanárai a normál órarend alapján naplózzák az órákat és az adott napon, de legkésőbb a következő nap során a Házi feladat bejegyzésében jelzik a tanulók felé a tanulni való témá(ka)t, és a hozzá kapcsolódó anyago(ka)t, elvégzendő feladatokat, számonkérési felhívásokat a bejegyzésben, és az erre a célra rendszeresen használt zárt Facebook osztály-, ill. évfolyamcsoportban megküldik a diákok számára dátum, tantárgy és osztály megjelöléssel.
  • amennyiben egy közzétett tananyag több tanórára vonatkozik, akkor azt egyértelműen jelezi a tanár a diákok számára.

A közismereti tantárgyakhoz kapcsolódó tankönyveket és munkafüzeteket a tanárok feltöltik a csoportokba. A tankönyvek, munkafüzetek szükségszerűen megtalálhatók, letölthetők: tankönyvkatalogus.hu, www.nkp.hu honlapokról.

A számonkérés formáját a tanár választja meg a digitális lehetőségek és a tantárgy igényeinek megfelelően, ez lehet például: projektmunka, beadandó házidolgozat, írott beszámoló, házi feladat és összefoglaló anyag megoldása munkafüzetből, vagy éppen messenger videóhíváson keresztüli feleltetés is. A számonkérési feladatokat a tanár jelzése alapján a diák köteles a megadott határidőig elvégezni és megküldeni a tanár számára, a tanár által jelzett módon és formában – például: emailen.

Az értékelések az E-KRÉTA naplóban a normál munkarend szerint történnek és kerülnek értesítésre a diákok felé.

A diákok gyakorlati képzésével kapcsolatosan később informáljuk Önöket, a mai napon hozzánk érkezett fenntartói információk alapján.

Digitálisan elérhető tankönyvek:

Tankönyv 9.

https://www.nkp.hu/api/media/file/8db600b2e2d9bb97d6ab05c17436c47a1d354e44

Kommunikáció-magyar mf. 9.

https://www.nkp.hu/api/media/file/8c4d19715237db96cf4ed3f7fbd22b6a9f76df5f

Történelem mf. 9.

https://www.nkp.hu/api/media/file/2c77de7af2a63324bd8c6d071cc223855879a0a6

Természetismeret mf.9.

https://www.nkp.hu/api/media/file/23e3686cc220a06f42c610c562b29991d70c613b

Matematika mf. 9.

https://www.nkp.hu/api/media/file/ed36442487a0f5acbe5911e0f03220d364ed0021

Tankönyv 10.

https://www.nkp.hu/api/media/file/ed36442487a0f5acbe5911e0f03220d364ed0021

Kommunikáció-magyar mf. 10.

https://www.nkp.hu/api/media/file/a85ef79762412a98c28ab7fd063a34d2213b0487

Természetismeret mf. 10.

https://www.nkp.hu/api/media/file/0ac9056b5566db91cc3458cd6293c5dbee549d55

Matematika mf. 10.

https://www.nkp.hu/api/media/file/d634e5007ecb46c964c5cfe083634321baa0672d

Bábolna, 2020. március 16.

Körmendi Csaba

igazgató