Pályaalkalmassági beszélgetés időbeosztása 03.05

Pályaalkalmassági beszélgetés
Csoportbeosztás
2021.03.05
             
1.sz. bizottság   2.sz. bizottság
Időpont Ssz. Okt.azon.   Időpont Ssz. Okt.azon.
8.00 1. 84327941944   8.00 1. 72702558507
8.00 2. 73239453515   8.00 2. 72681552102
8.00 3. 72649177658   8.00 3. 72616055131
8.30 4. 72713091861   8.30 4. 72791737990
8.30 5. 72609223442   8.30 5. 72664959999
8.30 6. 72710462984   8.30 6. 72697217959
9.00 7. 72719006518   9.00 7. 72798861376
9.00 8. 72809068556   9.00 8. 72716671444
9.00 9. 72435111621   9.00 9. 72635739890
9.30 10. 72669861555   9.30 10. 72635741656
9.30 11. 72423591425   9.30 11. 72657797738
9.30 12. 72823384841   9.30 12. 72567036619
10.00 13. 72614107364   10.00 13. 72716061089
10.00 14. 72788644192   10.00 14. 72783855935
10.00 15. 72579978325   10.00 15. 72594214048
10.30 16. 72640363723   10.30 16. 72778275611
10.30 17. 72659771703   10.30 17. 72685491453
10.30 18. 72709448982   10.30 18. 72612897843
11.00 19. 72566933380   11.00 19. 72757694009
11.00 20. 72646330793   11.00 20. 72614595995
11.00 21. 72555494943   11.00 21. 72799166305
11.30 22. 72458446052   11.30 22. 72633332772
11.30 23. 72797429659   11.30 23. 72785776590
11.30 24. 72737140086   11.30 24. 72789059052
11.30 25. 72789219782   11.30 25. 72755794480

Felvételi elbeszélgetés 2021.

Tájékoztató Felvételi eljárással kapcsolatos információkról

 

Kedves Szülők, Kedves Diákok!

Először is köszönjük, hogy megtiszteltek minket a bizalmukkal és gyermekük jelentkezési lapját beadták iskolánkba.

Természetesen mindenkit levélben is kiértesítünk, de ismerve a Magyar Posta gyorsaságát, inkább itt is közzé tesszük a felvételi eljárásunkkal kapcsolatos információkat.

Iskolánk felvételi eljárásának része a személyes pályaalkalmassági felmérésen való részvétel.

A pályaalkalmassági felmérést 2021. március 5-én és március 12-én fogjuk megrendezni.

A jelentkezési lapok beérkezése után a honlapunkra név nélkül, OM azonosítóval fel fogjuk tenni azt, hogy a két nap melyikére és hány órára hívjuk be a jelentkezőt.

A részletes leírást, térképet az alábbi dokumentum tartalmazza.

Tájékoztató Felvételi beszélgetéssel kapcsolatban 2021.02.18

Álláshirdetés.

Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum
Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium

a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 42 (1) alapján
pályázatot hirdet

testnevelő tanár

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

határozott idő 1 év, letelte után határozatlanná módosítható

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

2943 Bábolna, Rákóczi u.6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Testnevelés órák megszervezésével, megtartásával, NETFIT felméréssel kapcsolatos feladatok.

Illetmény és juttatások:

Megegyezés szerint. A munkabér megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség
 • testnevelő tanár végzettség
 • büntetlen előélet

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

 • jó kommunikációs képesség
 • következetesség
 • alapszintű számítógépes ismeret (NETFIT adminisztrációhoz, KRÉTA napló kezeléséhez)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • egyetemi végzettség
 • több éves gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló dokumentumok
 • szakmai önéletrajz, motivációs levél
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. március 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

 1. február 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Körmendi Csaba nyújt, a 20/209-3654 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az ISKOLA címére történő megküldésével (2943 Bábolna, Rákóczi u.6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: munkakör megnevezése.

vagy

A pályázat elbírálásának rendje:

A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen, melyről a pályázó értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje:

 1. február 26.

Kisalföldi ASzC Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium
Cím: 2943 Bábolna, Rákóczi u.6.
Telefon: 34/568-063
E-mail: titkarsag@pettkoiskola.sulinet.hu
Honlap: www.pettkoiskola.sulinet.hu

Tájékoztató a digitális oktatásra való átállásról

Tájékoztató a digitális oktatásra való átállásról

Tisztelt Szülők!

A COVID járvány terjedésének lassítása miatt Miniszterelnök úr 2020. 11. 09-én újabb szigorító intézkedéseket jelentett be. A bejelentés tartalmáról az Országgyűlés a mai ülésnapján dönt.

A bejelentés a középiskolai oktatást is érinti. Kedd éjféltől a középiskoláknak át kell állnia a digitális oktatásra.

Egyenlőre várjuk az országgyűlés döntésének pontos tartalmát. Ennek tudatában tudunk pontos tájékoztatást adni, de addig is a terveinket közreadom önöknek.

Amint arról már értesültek, a mai napon 11 óra 30 percig lesznek tanórák a diákok ezután hazamehetnek. Hangsúlyozom, hazamehetnek, nem kell kötelezően mindenkinek 11 óra 30 perc után elhagyni a kollégiumot. Miniszterelnök úr bejelentésében arról beszélt, hogy a felsőoktatási intézmények kollégiumait zárják be, középiskolai kollégiumok bezárását nem említette.

Szerdától kezdődően mindenkinek megkezdődik a digitális oktatás.

A szakképzés fontos, ha nem a legfontosabb részét képezik a szakmai gyakorlatok. Digitálisan a gyakorlati órákat, akármennyire is szeretnénk, nem lehet megvalósítani. Annak érdekében, hogy a járványügyi szabályok betartása mellett gyakorlati órákat tudjunk tartani, elkészítettünk egy tervet.

A terv lényege:

 • egyszerre csak egy osztály lenne gyakorlaton, amelyet kis csoportokra bontanánk
 • tömbösítenénk a gyakorlati napokat. A kilencedik évfolyamon egymást követő három napban , a tizedik, tizenegyedik évfolyamban egymást követő négy napban terveztük a gyakorlatokat
 • folyamatos munkarendre térnénk át, tehát hétvégén is folynának a gyakorlatok. A hétvégi napokat szabadnapokkal kompenzálnánk, amikor elméleti óra sem lenne.
 • a nem gyakorlati napokon természetesen digitális oktatás folyna
 • minden gyakorlati nap 16 óráig tartana

Kollégium:

 • a kollégiumban mindenki külön szobában lenne
 • lehetőség lesz arra, hogy az a tanuló, aki befejezi a gyakorlatot, de nem tud aznap hazautazni, bent aludjon és a következő napon utazzon haza
 • Amikor diákok lesznek a kollégiumban, portaszolgálat és/vagy nevelőtanári felügyelet is lesz.

Ennek a leírt elképzelésnek az engedélyezése folyamatban van, Amennyiben megkapjuk az engedélyt, úgy 2020. 11. 16-tól kezdenénk így az oktatást.

Bábolna, 2020. 11. 10.

Körmendi Csaba

       igazgató

Szabályzat járványügyi készenlétre vonatkozóan

Szabályzat járványügyi készenlétre vonatkozóan

Az iskola és kollégium területére szülő/gondviselő engedély nélküli belépése nem megengedett, ügyintézés esetén előre történt egyeztetés alapján lehetséges a belépés arcvédő maszkban – iskolai titkárság: 34/568063, kollégium: 20/3611172,

 1. az iskola és a kollégium diákjai az intézménybe jövetelükkor kötelesek magukkal arcvédő maszkot hozni és a szabályozásnak megfelelően használni azt – javasolt a többször mosható arcmaszk használata és rendszeres tisztítása,
 2. utazás az iskolába, vagy a kollégiumba (röviden: intézménybe):
  1. amennyiben a diáknak új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, nem léphet be az iskolába, vagy a kollégiumba, otthonában a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia a diák ellátásáról,
  2. a szülőnek/gondviselőnek minden esetben kötelessége a legrövidebb időn belül értesíteni az intézményt a fertőzésgyanúról, vagy a fertőzés tényéről – diák jelzése nem elfogadott,
  3. a diák csak abban az esetben érkezhet vissza a fertőzést követően:
   1. , amennyiben háziorvosi/szakorvosi igazolása van arról, hogy a fertőzésből felgyógyult,
   2. vagy a tüneteinek megszűnése után kettő darab, két héten belül készült negatív eredményű, hatósági előírás szerinti COVID-19 teszttel rendelkezik és a szülő/gondviselő a teszteredményeket előzetesen megküldi az intézménynek,
  4. iskolai, vagy kollégiumi időszakban tapasztalt fertőzés gyanú esetén:
   1. a diákot a kollégiumban erre a célra fenntartott szobában különíti el az intézmény,
   2. az intézmény értesíti az iskolaorvost, aki a szükséges intézkedéseket megteszi, amennyiben az iskolaorvos nem elérhető, a járási járványügyi hatóságot értesíti az intézmény,
   3. az intézmény feljegyzést készít és a legrövidebb időn belül értesíti a szülőt az esetről, valamint az iskolaorvos, vagy a hatóság döntéséről,
   4. az elkülönített diákok csak a legszükségesebb esetben léphetnek az intézmény egyéb helyiségeibe, amennyiben a szobát elhagyni kényszerülnek, arcvédő maszkot, és kézvédő kesztyűt kötelesek használni,
  5. tanítási időre vonatkozó előírások:
   1. az óraközi szünetekben a tanulóknak kötelességük a szabadlevegőn tartózkodni kizárólag a házirendben kijelölt helyeken, ügyelve az egymástól való 1,5 méteres távolság megtartására,
   2. esős időjárás esetén az épületekben tartózkodhatnak a diákok törekedve az egymástól való 1,5 méteres távolságtartásra – arcvédő maszk használata javasolt,
   3. a 4. tanórát követő óraközi szünetben (11.30-12.00 óra) az iskola dolgozói felülfertőtlenítést végeznek a tantermekben, ezért minden diák köteles a tantermében a felszerelését és egyéb eszközeit az iskolatáskájába helyezni,
   4. a diákoknak iskola járműveiben történő utazás esetén (pl.: iskolai gyakorlati helyre szállítás) arcvédő maszk használata kötelező,
   5. büféhasználat esetén:
    • csak arcvédő maszkban lévő vásárlót szolgálnak,
    • egyszerre max. 2 fő tartózkodhat a büféhelyiségben,
    • a diákok törekedjenek az előzetes ételrendelésre,
    • a büfére várakozó diákok 1,5 méter távolságot kell tartsanak egymástól,
   6. étkező helyiségek használata esetén:
    1. a helyiségben csak a bejáratánál feltüntetett létszámú diák tartózkodhat egyszerre,
   7. az intézmény irodáiban (pl.: titkárság), tanári szobákban egyszerre legfeljebb 2 fő személy tartózkodhat az ott dolgozó munkatárs(ak)on kívül.