A mezőgazdasági múzeumban jártak a Pettkósok…

A Herman Ottó Emlékév 2014 című programhoz kapcsolódott a Földművelésügyi Minisztérium, amikor az általa fenntartott szakiskolák számára lehetőséget biztosított arra, hogy a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban tavaly decemberben megnyílt időszaki kiállításon részt vegyenek.

A 19. század nagy polihisztorának, Herman Ottónak állítottak emléket a „Herman Ottó öröksége a mezőgazdasági múzeumban” című időszaki tárlat megvalósításával a Vajdahunyad várában működő múzeum munkatársai. Ennek a kiállításnak a megtekintésére volt lehetősége a minisztérium támogatásával a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium diákjainak január 27-én.

A bábolnai iskola hat osztályából az arra legérdemesebb öt-öt tanuló vehetett részt a jutalom-kiránduláson a fővárosban. A látogatás alkalmával a Herman Ottó munkásságát feldolgozó tárlat megtekintésével kezdődött a program, amelyen a múzeum munkatársa kalauzolta a diákokat. Itt megtudták a Pettkósok, hogy a kiállított eszközök egy részét maga a természettudós gyűjtötte még a 19-20. századi munkássága idején – bemutatva az ún. magyar ősfoglalkozások közül kettőt: a halászatot és a pásztorkodást.

A kiállítás megtekintése után múzeumpedagógiai program következett. Ennek során a muzeológus Herman Ottó életének egy érdekes időszakába röpítette vissza a diákokat: 1878-ban az Osztrák-Magyar Monarchia elfoglalta a szomszédos Bosznia-Hercegovina területét, amit Herman és baráti köre elleneztek. Az esemény után a fővárosban petárdákat robbantottak a kormánypárt épületében és a miniszterelnöki rezidencián is.

A diákok a korszak egyes szereplőinek „bőrébe bújva” kutattak az után, hogy vajon kinek volt köze a titokzatos robbantásokhoz. Beszélgetések sora után sikerült megfejteniük, hogy Herman Ottó állt a figyelemfelkeltésként szolgált petárdarobbantások mögött. Mint kiderült a robbantásokat a polihisztor úgy találta ki, hogy ne essen emberi életben kár és valóban figyelemfelhívásként szolgáljon a kormány számára. Az izgalmas program
betekintést adott a Pettkósoknak a természettudós pozitív értelemben véve nem mindennapi személyiségének még jobb megismerésébe.

A nap zárásaként a diákoknak lehetőségük volt egy Herman Ottóhoz kapcsolódó totó kitöltésére is, amihez az információt a múzeum egyes tárlatain gyűjthették be, és emellett megtekinthették az összes állandó és időszaki kiállítást is.

A Pettkósok körében természetesen „A ló – Nemzeti lókiállítás” című tárlat volt a legnépszerűbb, amelyen Kincsem és Imperiál mellett sok érdekes lovas emléket láthattak.

 

Becsületes megtalálók…

A híradásokból nap-mint nap értesülhetünk lopásokról, csalásokról, sikkasztásokról, erőszakról. Az iskolában folyó nevelő munkával megpróbálunk egy társadalom által elfogadott erkölcsi normát közvetíteni a diákok felé. elkerülendő az előbb felsoroltak bekövetkezését.

Munkálkodásunk akkor lehet sikeres, ha az otthonról kapott erkölcsi normák nem különböznek az iskola által közvetítettől. Nagyon örülünk, ha diákjaink viselkedésében, cselekedeteiben  visszaköszönnek az erkölcsi értékek.Különösen nagy öröm számunkra, amikor több diákunk példamutató cselekedetéről értesülünk. Ilyen örömteli hírrel fogadtak hétfőn reggel az iskolában.

Történt, hogy öt diákunk vasárnap délután utazott vissza a Budapest-Győr vasútvonalon. A vonat ülésén találtak egy pénztárcát. A történet innen kezdve válik érdekessé, ugyanis a lányok nem a manapság sajnos megszokott utat választották, vagyis nem tették el a talált pénzt, hanem szüleiken
keresztül rögtön felvették a kapcsolatot a pénztárcában talált igazolványok tulajdonosával.

Mint később kiderült nem kevesebb, mint 270.000,- Ft volt a tárcában. A kollégiumba visszaérkezve a talált tárgyat teljes tartamával együtt leadták az ügyeletes nevelőtanárnak megőrzésre.

Másnap reggel a pénztárca tulajdonosa, Horváth István Árpádné pomázi nyugdíjas személyesen vehette át tulajdonát a lányoktól. Elbeszéléséből kiderült, hogy a vonaton felejtett pénzt ráadásul kölcsönkérte, így a megtalálása dupla öröm számára.

Arra a kérdésére, hogy miért a visszaadást választották, Dóbé Anna azt válaszolta, hogy egyikük családja sincs a legjobb anyagi körülmények között, így pontosan tudták, hogy másnak ez a pénz mennyire hiányzott volna!!!!!!!!!!!!!!!

Igen, ilyenkor az ember boldogságot érez, hogy vannak még ilyen fiatalok, iskolaigazgatóként pedig büszke vagyok rá, hogy a mi iskolánkban tanulnak.

Végül, de nem utolsósorban álljon itt a becsületes megtalálók névsora.

Dóbé Anna, Tóth Kinga, illetve velük együtt utaztak még, Fejes Viktória, Szabó Zsófia és Sándor Melinda.

Ajándék versenyzakók a Horze Hungary Kft-től

Iskolánk tehetséggondozó szakkörének egyik fő támogatója a Horze Hungary Kft. A tőlük kapott felszerelések köre bővült a kiváló minőségű versenyzakókkal, melyet a Horze bábolnai lovasáruházában vehettünk át decemberben. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a támogatásért Kalkó Róbert Úrnak, a Horze Hungary Kft. ügyvezetőjének.

A képen balról jobbra Körmendi Csaba mb. igazgató, Horváth Laura Rita, Kirsch Noémi, Tóth Martin József, Korsós Boglárka Zita, Martin Fanni, Unger Patrícia Hajnalka és Lengyel Zsolt.

Beszámoló diákjaink erdélyi tanulmányi útjáról…

Élménybeszámoló a Pettkóban
A Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium 8 tanulója és két kísérő tanára négyhetes szakmai gyakorlaton vett részt Erdélyben. Az Erasmus + program keretében jutattok ki diákjaink Székelykeresztúrra és környékére, abból a célból hogy az ottani lótartás sajátosságaival
ismerkedjenek meg. A gyakorlat során szerzett tapasztalataikat november 26. egy élménybeszámoló keretében osztották meg diáktársaikkal és tanáraikkal.
Bevezetőként Bajcsai Miklós tanár úr programfelelős adott tájékoztatást az Erasmus + program céljairól, tartalmáról és azokról az európai képzőhelyekről, melyekre diákjaink eljuthatnak a sikeres pályázatnak köszönhetően.
Elmondta az egybegyűlteknek, hogy „Iskolánk tervei alapján az erdélyi úttal együtt négy mobilitási szakmai út valósul meg a következő két
évben. A munkaerőpiacon hasznosítható tudás növelése külföldi szakmai tapasztalatok megszerzésével és továbbadásával a Pettkó lovas iskola diákjai számára” című projekt öt országot magában foglaló nemzetközi együttműködés keretében valósul meg – Románia, Szlovákia, Csehország, Írország és Magyarország a bevont országok.
Intézményünk a projektben mint támogatott küldő intézmény vesz részt és a program segítségével 27 diákot küld ki, turnusonként 4 hetes szakmai gyakorlatra külföldi fogadó partnerintézményekhez, építve és erősítve ezzel saját szakmai kapcsolatait.
A projekt az intézményünkben megfogalmazódott igények kielégítésén alapszik, miszerint az iskola arra törekszik, hogy a diákjai számára a munkaerőpiaci esélyek javítását segítse elő. A konkrét célok, hogy külföldön vegyenek részt tanulóink szakmai gyakorlatokon, amelyek során a fogadó intézmény, és ország specifikus szakmai ismereteinek elsajátításával növeljék saját tudásukat, valamint az idegen nyelvi környezetben folyó szakmai gyakorlat során szakmai nyelvtudásukat is bővítsék, erősítsék. A tanulók egy interkulturális program részesei lesznek. A projekt megvalósításának alapja az egyes turnusok gyakorlati munkaprogramja.”
Az ismertető után Dózsa Enikő és Polgár Eszter kísérő tanárnők fényképekkel ilusztrált előadást tartottak, amelyet a diákok saját élményeikkel kiegészítettek. 
Tartalmas szép délutánt töltöttünk együtt.

Megemlékezés ’56

„A bábolnai Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium 2014. október 22-én ünnepi megemlékezést tartott az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 58. évfordulója alkalmából.
Az ünnepség helyszíne a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kamaraterme volt.
A műsort az iskola 10. osztályos diákjai adták, akik az események felelevenítésére korabeli fotókat is vetítettek ki, illetve a Magyar Rádió korabeli
felvételeiből is játszottak be részleteket.
Az ünnepi műsorra a diákokat Körmendi Eszter osztályfőnök és Kiss Linda magyar nyelv és irodalom szakos tanár, drámapedagógus készítették fel.
A műsor színvonalas lebonyolításában segítséget nyújtott még Fehér Gábor tanár úr és Pintér Ákos 12. A osztályos tanuló.”

Bemutató edzés a fedeles lovardában

Dallos Gyula mesteredző a magyar lósport örökös bajnoka bemutató edzést tartott a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. fedeles lovardájában iskolánk tanulói részére.
Az edzést nem másnak, mint Dallos Zsófiának a többszörös Magyar bajnok, nemzetközi torna győztes díjlovasnak vezényelte Gyula bácsi.
A diákok néma csendben követték végig a munkát és hallgatták mindazt a szakmai tanácsot, amit az edzés során Gyula bácsi megosztott a hallgatósággal.
Egy élmény teli délutánt szereztek ezzel számunkra, amit nagyon köszönünk nekik.

Korcsolyázott a 10. A osztály

2014 február 25-én korcsolyázni ment Győrbe a 10.a osztály. A kellemes idő nem hátráltatott minket, ugyanúgy élveztük a jeget, mintha téli hideg lenne. Több-kevesebb sikerrel a nap végére talán mindenkinek sikerült állva maradnia a jégen. Nagyon jól éreztük magunkat. F.L.

Norvégiai utazás 2013

2013. szeptember 12-től október 3-ig három hetes szakmai gyakorlaton vettek részt diákjaink a norvégiai Voss városában a Voss Jordbrukssklue elnevezésű mezőgazdasági középiskolában. Az iskola a Leonardo Da Vinci európai szakképzési program 2012. évi pályázata kapcsán fogadta három tanulónkat: Almási Szilviát, Csillag Vivient és Majer Denielt. Kecskés Marietta kistanár kísérte el a szakmai gyakorlatra a bábolnai diákokat.

A három hetes norvégiai tartózkodás alatt megismerkedtek a gyerekek a hegyvidéki lótartás szakmai oldalával, de például a sulky-versenyzéssel is. Lehetőségük nyílt Voss környéke természeti és kulturális értékeinek, és a norvég lovaskultúrának a megismerésére.

A szakmai gyakorlat tanulóink fejlődését szolgálta. Módjukban állt megtapasztalni egy, a hazaitól teljesen eltérő környezetben a munkavégzéshez kapcsolódó pozitívumokat, nehézségeket.

Kipróbálhatták magukat egy más kultúrájú és értékrendszerű világban, amelyből hasznos tapasztalatokkal térhettek haza.

Szakmai gyakorlaton voltak diákjaink a norvégiai Voss-ban

Beszámoló a X. bábolna derby nemzetközi távlovas versenyről…

Beszámoló a X. bábolna derby nemzetközi távlovas versenyről…

Eljött a nagy nap, péntek.

Sokat készültünk erre a napra, a lovak is és mi is. A lovak persze nem valószínű, hogy tudták, mire fel a nagy izgalom, a lószállítóval való utazás, az új bokszba kerülés, a sok idegen ló és lovas.

Szombatra, mire eljött a verseny, ők is felvették a ritmust és megszokták a vibráló levegőt, ami a versennyel együtt jár.

Reggel 8 órakor indult el csapatunk 4 tagja (Ambrus Virginia, Gecse Adrienn, Horváth Gergely, Szikszai Zsófia) az első 40 km-es körre. Sikeresen teljesítették, majd a másik két 20 km-es kört is, az állatorvosi vizsgálatokkal együtt, így teljesítve a 80 km-es távot.

A versenyt ezen a napon felnőtt kategóriában Adri nyerte. Gina második lett, a legfiatalabb versenyzőnk, Zsófi a harmadik helyre küzdötte fel magát az országos ranglétrán.

Vasárnap reggel 9 órakor indultunk mi, a csapat új tagjai (Barcsai Marcell, Molnár Rita, Dodony Hanga, Tillinger Tímea és én), akik a pénteki sikeres rajtengedély vizsgával szabad utat kaptunk a versenypályára. A napot Marci zárta a legeredményesebben, hiszen sikerült elhoznia 40 km-en az első helyért járó díjat.

A mi lovaink is teljesítették a kitűzött célt, sikeresen megszerezték a minősülést.

Ez a teljesítmény nem valósulhatott volna meg a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. támogatása és Szikszai Zoltánné tanárnő nélkül, aki segítette a felkészülést, egyengette és egyengeti a csapat útját a siker felé. Ezúton szeretnék köszönetet mondani Neki a csapat nevében is, hogy annyi energiát és türelmet fordított ránk.

Reméljük, még sokáig küzdhetünk és érhetünk el szép eredményeket együtt.

Almási Szilvia