Beszámoló diákjaink erdélyi tanulmányi útjáról…

Élménybeszámoló a Pettkóban
A Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium 8 tanulója és két kísérő tanára négyhetes szakmai gyakorlaton vett részt Erdélyben. Az Erasmus + program keretében jutattok ki diákjaink Székelykeresztúrra és környékére, abból a célból hogy az ottani lótartás sajátosságaival
ismerkedjenek meg. A gyakorlat során szerzett tapasztalataikat november 26. egy élménybeszámoló keretében osztották meg diáktársaikkal és tanáraikkal.
Bevezetőként Bajcsai Miklós tanár úr programfelelős adott tájékoztatást az Erasmus + program céljairól, tartalmáról és azokról az európai képzőhelyekről, melyekre diákjaink eljuthatnak a sikeres pályázatnak köszönhetően.
Elmondta az egybegyűlteknek, hogy „Iskolánk tervei alapján az erdélyi úttal együtt négy mobilitási szakmai út valósul meg a következő két
évben. A munkaerőpiacon hasznosítható tudás növelése külföldi szakmai tapasztalatok megszerzésével és továbbadásával a Pettkó lovas iskola diákjai számára” című projekt öt országot magában foglaló nemzetközi együttműködés keretében valósul meg – Románia, Szlovákia, Csehország, Írország és Magyarország a bevont országok.
Intézményünk a projektben mint támogatott küldő intézmény vesz részt és a program segítségével 27 diákot küld ki, turnusonként 4 hetes szakmai gyakorlatra külföldi fogadó partnerintézményekhez, építve és erősítve ezzel saját szakmai kapcsolatait.
A projekt az intézményünkben megfogalmazódott igények kielégítésén alapszik, miszerint az iskola arra törekszik, hogy a diákjai számára a munkaerőpiaci esélyek javítását segítse elő. A konkrét célok, hogy külföldön vegyenek részt tanulóink szakmai gyakorlatokon, amelyek során a fogadó intézmény, és ország specifikus szakmai ismereteinek elsajátításával növeljék saját tudásukat, valamint az idegen nyelvi környezetben folyó szakmai gyakorlat során szakmai nyelvtudásukat is bővítsék, erősítsék. A tanulók egy interkulturális program részesei lesznek. A projekt megvalósításának alapja az egyes turnusok gyakorlati munkaprogramja.”
Az ismertető után Dózsa Enikő és Polgár Eszter kísérő tanárnők fényképekkel ilusztrált előadást tartottak, amelyet a diákok saját élményeikkel kiegészítettek. 
Tartalmas szép délutánt töltöttünk együtt.