Tájékoztató a tanév zárásáról, egyéb információk.

Tájékoztatás a tanév szorgalmi időszakának zárásával kapcsolatban.

BIZONYÍTVÁNYOK: A jelenleg fennálló veszélyhelyzet miatt tanévzáró ünnepséget nem tartunk. A diákok és a szülők a tanév végi osztályzatokat az E-Kréta naplóban június 16-tól láthatják majd.

Magát a bizonyítványt a 2020/2021. tanév tanévnyitóján adjuk át a diákoknak, amit a következő héten kérünk is vissza tőlük.

NYÁRI GYAKORLAT:  A nyári gyakorlat teljesítése alapfeltétele a magasabb évfolyamba lépésnek. A nyári gyakorlatot a diákok számára már korábban ismertetett beosztás alapján bonyolítjuk le.

Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum: A 2019. évi LXXX. törvényben (Szakképzési törvény) foglaltaknak megfelelően iskolánk 2020. július elsejétől egy újonnan megalakuló Agrárszakképzési Centrum tagjaként folytatja tovább a munkáját. A Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom Esztergom, Vas és Veszprém megye agrárszakképző iskoláit fogja majd össze. Központja Sopronban lesz.

A diákok további tanulmányaira a centrumosítás nem gyakorol hatást.

ÚJ SZAKKÉPZÉSI RENDSZER BEVEZETÉSE: 2020. szeptember elsejétől indul az átalakított szakképzés rendszere. Ennek következtében az iskolánkban újonnan induló kilencedik évfolyamos diákok az új szakképzési programtervek alapján tanulnak majd.

A 10. és a 11. évfolyamos diákokat ez a változás nem érinti. Ők még a tanulmányaik megkezdésekor érvényben lévő Lovász kerettanterv szerint tanulnak továbbra is. Számukra változatlan szabályok szerint kerül kiutalásra a hiányszakmák után járó ösztöndíj.

Az új ösztöndíjrendszer a most induló kilencedik évfolyamosok számára kerül bevezetésre.

NÉVVÁLTOZÁS: Július elsejétől iskolánk neve is megváltozik.               

Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium lesz iskolánk neve.

Átállás digitális oktatásra.

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Magyarország Kormányának 2020. március 14-i határozatában foglaltak alapján az iskolánk oktatási rendje megváltozik a mai naptól, átállunk digitális távoktatásra.

Ennek alapvető eleme, hogy a diákok nem látogatják az iskolai tanórákat, hanem a tanárok által elektronikusan – igény esetén más módon – eljuttatott tananyagok alapján az otthonukban kell tanuljanak a diákok és a tanárok kérése alapján kell a számonkéréseknek megfelelni.

Az iskola tanárai és a diákok, szüleik közti kapcsolattartás legfontosabb csatornája az E-KRÉTA napló lesz. Ezért kérjük, hogy amennyiben a diáknak, vagy a szülőknek a hozzáférése jelszóprobléma miatt nem megoldható, azt haladéktalanul jelezzék a diák osztályfőnökének, aki segít az elérhetőségeket megújítatni.

A diákok számára két elektronikus csatornán keresztül juttatják el a tanárok az anyagokat:

 • az E-Krétában az iskola tanárai a normál órarend alapján naplózzák az órákat és az adott napon, de legkésőbb a következő nap során a Házi feladat bejegyzésében jelzik a tanulók felé a tanulni való témá(ka)t, és a hozzá kapcsolódó anyago(ka)t, elvégzendő feladatokat, számonkérési felhívásokat a bejegyzésben, és az erre a célra rendszeresen használt zárt Facebook osztály-, ill. évfolyamcsoportban megküldik a diákok számára dátum, tantárgy és osztály megjelöléssel.
 • amennyiben egy közzétett tananyag több tanórára vonatkozik, akkor azt egyértelműen jelezi a tanár a diákok számára.

A közismereti tantárgyakhoz kapcsolódó tankönyveket és munkafüzeteket a tanárok feltöltik a csoportokba. A tankönyvek, munkafüzetek szükségszerűen megtalálhatók, letölthetők: tankönyvkatalogus.hu, www.nkp.hu honlapokról.

A számonkérés formáját a tanár választja meg a digitális lehetőségek és a tantárgy igényeinek megfelelően, ez lehet például: projektmunka, beadandó házidolgozat, írott beszámoló, házi feladat és összefoglaló anyag megoldása munkafüzetből, vagy éppen messenger videóhíváson keresztüli feleltetés is. A számonkérési feladatokat a tanár jelzése alapján a diák köteles a megadott határidőig elvégezni és megküldeni a tanár számára, a tanár által jelzett módon és formában – például: emailen.

Az értékelések az E-KRÉTA naplóban a normál munkarend szerint történnek és kerülnek értesítésre a diákok felé.

A diákok gyakorlati képzésével kapcsolatosan később informáljuk Önöket, a mai napon hozzánk érkezett fenntartói információk alapján.

Digitálisan elérhető tankönyvek:

Tankönyv 9.

https://www.nkp.hu/api/media/file/8db600b2e2d9bb97d6ab05c17436c47a1d354e44

Kommunikáció-magyar mf. 9.

https://www.nkp.hu/api/media/file/8c4d19715237db96cf4ed3f7fbd22b6a9f76df5f

Történelem mf. 9.

https://www.nkp.hu/api/media/file/2c77de7af2a63324bd8c6d071cc223855879a0a6

Természetismeret mf.9.

https://www.nkp.hu/api/media/file/23e3686cc220a06f42c610c562b29991d70c613b

Matematika mf. 9.

https://www.nkp.hu/api/media/file/ed36442487a0f5acbe5911e0f03220d364ed0021

Tankönyv 10.

https://www.nkp.hu/api/media/file/ed36442487a0f5acbe5911e0f03220d364ed0021

Kommunikáció-magyar mf. 10.

https://www.nkp.hu/api/media/file/a85ef79762412a98c28ab7fd063a34d2213b0487

Természetismeret mf. 10.

https://www.nkp.hu/api/media/file/0ac9056b5566db91cc3458cd6293c5dbee549d55

Matematika mf. 10.

https://www.nkp.hu/api/media/file/d634e5007ecb46c964c5cfe083634321baa0672d

Bábolna, 2020. március 16.

Körmendi Csaba

igazgató

Értesítés új munkarendről.

 
 

Tisztelt Diákjaink! Tisztelt Szülők!

 

Magyarország Kormánya március 16., hétfőtől új oktatási munkarendet vezet be az iskolákban.

Iskolánk diákjainak nem kell visszautaznia a kollégiumba a hétvége után. Jövő héttől, a kormányzati döntés értelmében, az oktatási rendünkben áttérünk a digitális alapú távoktatásra, minden diákunk otthonában folytatja tanulmányait a tanárok iránymutatása alapján.

A kormányrendeletek ismeretében további tájékoztatást adunk majd a későbbi teendőkről, feladatokról.

A diákok kollégiumban maradt felszereléseit a mostani hétvégén és a következő héten is átvehetik.

 

Körmendi Csaba
igazgató

Lovastábor 2020

 1. Nyári lovas tábor-, edzőtábor Bábolnán

Szeretettel várunk idén is minden lovagolni vágyó gyermeket a történelmi szépségével elvarázsoló Bábolnai Ménesbirtokon!

Táborunk idén is várja az érdeklődő diákokat. A táborban a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakközépiskola és Kollégium szaktanárai segítik a lovaglás alapjainak elsajátítását, lovaglótudásotok csiszolását.

A táborban maximum 20 jelentkezőt tudunk fogadni. A táborba 10-18 éves korú gyermekek jelentkezését várjuk. 18 év feletti jelentkezését abban az esetben tudjuk elfogadni, ha előző évben, vagy években már részt vett nálunk lovastáborban.

Tábor időpontja:                  2020. július 06. (hétfő) – 2020. július 10. (péntek)

Jelentkezési határidő: 2020. június 15.  (a mellékelt jelentkezési lapon)

Jelentkezés és a tábor helyszíne: Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakközépiskola és Kollégium (2943 Bábolna, Rákóczi út 6.)

A kollégiumba érkezés ideje: kezdő nap hétfő, 9 – 11 óráig. Kérünk mindenkit, hogy eddig az időpontig szíveskedjen megérkezni – regisztráció, szobaelosztás, valamint a tábor alapdíjának, mely 50.000,- Ft (szállás, reggeli, ebéd, vacsora, foglalkozási költségek) befizetése. A szállást nem igénylőknek ez a díj 35.000,- Ft. Táborunk az iskola 9. évfolyamára felvételt nyert tanulóknak szintén 35.000,- Ft.

Hazautazás: az utolsó nap – péntek – a záró program után kb. 12.00 órakor.

A jelentkezések fogadása beérkezési sorrendben, a mellékelt jelentkezési lapon (letölthető az iskola honlapjáról, másolható) postai úton, vagy faxon, e-mailben iskolánk címére való visszaküldése szerint történik. A jelentkezési lap beérkezése után e-mailben visszajelzést küldünk mindenkinek, ezért kérjük, a lapon az e-mail címet feltétlenül szíveskedjenek feltüntetni!

Egyéb felvilágosítás:              az iskola telefonszámán (titkárság): 34/ 568-063 (9-14 óra között), e-mail: titkarsag@pettkoiskola.sulinet.hu

JELENTKEZÉSI LAP

Képzéseink a 2020/2021 tanévre

Tisztelt érdeklődők!

Amint az ismert, a szakképzés átalakításának kellős közepén tartunk. Annak érdekében, hogy kellő információ birtokában legyenek az iskolaválasztás előtt, megpróbálom Önöknek bemutatni  a jövő tanévben induló új szakképzési rendszer ránk vonatkozó részét.

Szakképző iskolák

 • Visszaáll a képzés elnevezése a 2016. év előttire, vagyis szakképző iskola leszünk.
 • A szakképző iskolák 3 éves képzést folytatnak majd továbbra is.
 • A három év egy év ágazati alapképzésből és két év szakképzésből áll majd.

Ágazati alapképzés

 • A rendszerbe belépő tanuló, amennyiben Lovásznak szeretne tanulni, úgy 9. évfolyamon mezőgazdaság ágazathoz tartozó alapképzésen vesz részt. Itt az ágazathoz tartozó szakmai területekkel ismerkedik majd meg. (Tehát 9. évfolyamban még nem konkrétan a Lovász szakmát tanulja.)
 • A 9. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók.

Induló képzés

 • Gazda képzés LOVÁSZ szakmairánnyal. Az ágazati alapképzést (kilencedik évfolyam) követően Lovász szakmát tanulnak a jelentkezők.
 • A képzést el lehet kezdeni 8. osztály befejezése után és érettségi után is.

Ösztöndíj

 • A 2020/2021. tanévtől minden szakképzésben résztvevő tanuló tanulmányi ösztöndíjban fog részesülni.

A 2020/2021 tanévre is lehet jelentkezni nappali, 2 éves gazda képzésre lovász szakiránnyal a nem tanköteles tanulóknak.

Ismét indul a belovagló képzés (kizárólag a már megszerzett Lótartó és –tenyésztő, vagy
Lovász végzettséggel rendelkezők részére).

Érdeklődni lehet elérhetőségeinken, a jelentkezési lapok az alábbi linkre kattintva letölthetők.

Jelentkezési lap Belovagló

Jelentkezési lap Gazda 2 éves képzés

Tisztelt Látogató!

Tisztelt Látogató!

Sajnálatos módon rajtunk kívülálló okból, szerverhiba miatt törlődött a honlapunk. Az aktuális adatokat folyamatosan töltjük fel, megértésüket, türelmüket köszönjük!

Erasmus +

Prágában lovagoltak a Pettkósok

Az iskola 2016-os Erasmus+ projektje keretében hat pettkós diák – Oros Virág, Maráczi Martina, Jámbor Gergő, Gui Nicolle, Kis Bettina és Miskei Patrícia – utazott a cseh fővárosba partneriskolánkhoz három hetes szakmai gyakorlatra, kísérőik Körmendi Máté, majd Zakál Sándor voltak.

A prágai sport szakközép- és szakiskolában – Střední škola dostihového sportu a jezdectví, Praha-Velká Chuchle – folyt a szakmai képzésük a diákoknak. A tanulók prágai lóversenypálya szomszédságában lévő iskolai istállókban ismerkedtek meg a versenylovakkal, amelyekkel a három hét alatt dolgoztak. 

A mobilitás idején a partneriskola kollégiumában laktak a diákok az ellátásukról a partneriskola gondoskodott. 

A hazai tanulmányaiktól eltérően betekintést nyertek a galoppversenyző képzésbe és az ügető versenyzésbe is. Mindezeket a fővárosi versenypályán
gyakorolhatták a fogadó iskola diákjaival közösen. A pettkós csapat tagjai közül legtöbben most ültek először galopplovakon és most segédkeztek a sulky-k felszerelésében. A lovaglási technika fejlesztésében nagy segítségükre volt a szimulátorszoba, ahol díjlovas és galopp lószimulátorokon gyakorolhattak trénerük, Martin Lastovicka segítségével.

A szakmai programok keretében a hétvégéken szinte kivétel nélkül volt lehetőség betekinteni a cseh galoppsport versenyeibe és egy kirándulás
alkalmával a Kladruby ménes cseh nemzeti értéknek számító Kladruby lófajtájának egyes példányait is megszemlélhették.

A három hét alatt a fogadó iskola mellett megismerték a cseh fővárost és belekóstoltak a cseh kultúrába is.

A szakmai programra 2018 március 4-26. között került sor „A szakmai tudás fejlesztése a Pettkó lovas iskola tanulói számára külföldi mobilitások
alkalmával” című projekt keretében.

A mobilitást az Európai Bizottság támogatta, s az úttal lezárult a mobilitások sora ebben a projektben.

-bmProjektszám:
2016-1-HU01-KA102-022867

Az Erasmus+ program Írországba vitt minket

„A szakmai tudás fejlesztése a Pettkó lovas iskola tanulói számára külföldi mobilitások alkalmával” című projekt második mobilitásának úticélja az írországi Kildare Town volt.

A fővárostól egy órára lévő Kildare-ben a RACE Racing Academy & Centre of Education intézménye látta vendégül 23 napra 6 diákunkat. Matesán
Veronika, Sámson Luca, Szakács Róbert, Gyarmati Dóra, Tóth Diána és Pálvölgyi Martina Szaikszai Zsófia kíséretében utazott Szent Patrik szigetére.

A professzionális környezetben és feltételek mellett működő intézmény éves szinte több száz lovas szakembert fogad és képez a lovas szakma több
szintjén. 

Diákjaink a három hét alatt egy jól megtervezett szakmai program mentén kaptak betekintést az írországi telivér lótartás szakmai fogásaiba.
A hetente elvégzett munkafolyamatok egy-egy feladatkörhöz voltak társítva, amely feladatok elsajátításáról az adott hét végén vizsgán adtak számot – lovaglás, lovaglás előkészítése, lovak teljes ellátása voltak a témakörök.

A napi többszöri lovaglás során akadályugratással és galopp-pal is foglalkoztak a tanulók, s ezek mellett kondicionáló és szimulátoros gyakorló edzéseken vettek részt. A szállást és étezést a fogadó iskola biztosította számukra és a szabadidőben versenyeket, méneseket látogattak a pettkósok, valamint volt módjuk a fővárost, Dublint is megismerni.

A mobilitás egyik nagy eredménye volt, hogy a diákok kiváló munkamorálja, kimagasló teljesítménye nagy lökést adott iskolánk és az ír partner közötti kapcsolat fejlesztésének. A jövőben más területeken is tervez iskolánk együttműködést a RACE Academy-vel. 

A mobilitást az Európai Bizottság támogatta.
-bm

Projektszám:
2016-1-HU01-KA102-022867

Vágsellyén jártunk az Erasmus+ támogatásával

Szakképző iskolánk diákjai az Erasmus+ program keretében szakmai gyakorlaton vettek részt a szlovákiai Vágsellyei Szakközépiskolában – Stredná odborná škola, Šal’a. A szakmai út jó lehetőséget adott arra, hogy a lovásztanulók megismerkedjenek a szlovákiai lótartással és lovas kultúrával.

A szakmai programra 2017. február 26. és március 20. között került sor „A szakmai tudás fejlesztése a Pettkó lovas iskola tanulói számára külföldi
mobilitások alkalmával” című projekt részeként. 

A több mint három hetes gyakorlat során a diákok – Hováth Petra, Szabó Evelyn, Csató Viktória, Simon Angéla, Tóth Olivér, Bokri Dániel – a partneriskola gyakorlati helyszínén dolgoztak és megismerték a szlovákiai lótartási szokásokat, ottani lófajtákat, valamint a partneriskolában zajló  zakmai munkát.

Az útra Bajcsai Miklós tanár úr kísérte el tanulóinkat. A kiutazott diákok az istállómunka mellett napi többször lovagoltak, ismerkedtek többek között a díjugratással is. Volt közülük olyan diákunk, aki a külföldi gyakorlat során edzett először díjugrató pályán. 

A lovasedzésekre a partnerintézmény telephelyén fedett lovardában és a szabadtéri pályákon zajlottak a fogadó iskola szakmai tanáraival.

A szakmai programok sorát gazdagította a topolcsányi Szlovák Nemzeti Ménesben tett látogatás. A szakmai mellett szabadidős programokra is volt lehetőségük a pettkósoknak, ellátogattak Pozsonyba és Nyitra városába is.

A felvidéki gyakorlat kapcsán az intézmények közötti kapcsolat tovább erősödött és szlovákiai partnerünk jelezte, hogy a későbbiekben Bábolnára küldenek diákokat szakmai gyakorlatra. 

A mobilitást az Európai Bizottság támogatta.
-bm

Projektszám:
2016-1-HU01-KA102-022867

Erasmus+ program – 2016-2018

Projekt: A szakmai tudás fejlesztése a Pettkó lovas iskola tanulói számára külföldi mobilitások alkalmával A projekt megvalósulása során három alkalommal három hetes időtartamú szakmai gyakorlatokat szervezünk diákjaink számára szakképző partnerintézményeknél: Szlovákiában Vágsellyén (6 diák, 1 kísérő) 2017. február 27. és március 19. között, Írországban Kildare-ben (6 diák, 1 kísérő) 2017. október 2-22. között és Csehországban Prágában (6 diák, 1 kísérő) 2018. március 5-25. között.

A gyakorlatok során az Európai Bizottság támogatásából fedezzük a diákok utazási, szállás, ellátás, gyakorlati képzés költségét, és a külföldi baleset-biztosítását. Így költőpénzt kell vigyen magával a diák, azt figyelembe véve, hogy teljes ellátást kap a partnernél. A szakmai gyakorlatok tartalma összefoglalóan: lógondozási technikák fejlesztése, lovaglási tudás fejlesztése, speciális lóhasználati formák  egismerése (pl.: versenysport) és kapcsolódó szakmai ismeretek megszerzése (pl.: lószerszámápolás, szimulátorok használata), valamint szakmai angol nyelvismeret fejlesztése.

Szlovákiában a vágsellyei szakközépiskolában diákjaink gyakorlatának középpontjában a lovaglás és a díjugratás alapjainak gyakorlása áll, az ezen a területen használt lovak gondozása mellett. 

Írországban a kildare-i R.A.C.E. akadémián eltöltendő gyakorlat a lovaglás gyakorlására és a galoppversenyzés alapjainak elsajátítására fókuszál, az ír lótenyésztés megismerése mellett. 

A csehországi prágai szakiskolában a diákok gyakorlata során a lovaglás gyakorlása mellett a galopp- és ügetőversenyzés alapjainak elsajátítása a munkaprogram gerince és a versenyzésben használt lófajták megismerése.

Szabadidős tevékenységek a gyakorlati időszakban: sportolási lehetőségek kihasználása, kulturális és közösségi programok látogatása, a fogadó ország  kultúrájának és történetének megismerése, pl.: utazások, jelentősebb városok megismerése.

Információ: Bajcsai Miklós – pettkoprojekt@gmail.com, +36 (20) 2906033

SZKT verseny 2017

Szép eredmény az SZKT versenyen!

Jére Kinga és Rónás Noémi nagyon szép eredményt ért el a Lovász Szakma Kiváló Tanulója Országos Versenyen Pécelen.

Kinga 83,51 %-os eredménnyel a IV. helyezést érte el. Noémi pedig 85,19 %-os eredménnyel III. helyezést szerzett. Összehasonlítás képpen, az I. helyezett eredménye 86,08 % volt.

A gyakorlati napon brillíroztak a lányok. Noémi megnyerte a lovaglást, Kinga pedig a fogathajtást. Kinga e mellett megnyerte a legjobb gyakorlati végrehajtásért járó különdíjat is, aminek köszönhetően iskolánkba került a Kiváló Gyakorlati Oktatásért járó vándorserleg.
Gratulálunk a versenyzőknek, és a felkészítő tanáraitoknak is!