Képzéseink

A 2021/2022. tanévre meghirdetett képzéseink:

Befejezett nyolcadik osztály után

 GAZDA-LOVÁSZ szakmairánnyal; szakmajegyzék szám: 4 0811 17 04

képzési idő: 3 év                                                                  

előfeltétel: befejezett általános iskolai 8. osztály, egészségügyi alkalmasság

 

                                   TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ!!!!!!

Érettségi után

GAZDA-LOVÁSZ szakmairánnyal; szakmajegyzék szám: 4 0811 17 04

képzési idő: 2 év                                                                  

előfeltétel: érettségi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság

 

                                   TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ!!!!!!

 

Kifutó jelleggel, kerettantervi képzésünk:

LOVÁSZ     OKJ 34 621 02

 

Mindegyik szakon a pályaalkalmasság elbírálása személyes elbeszélgetés alapján történik.

Ismertető a képzéseinkről

BEFEJEZETT NYOLCADIK OSZTÁLY UTÁN:

GAZDA-LOVÁSZ szakmairánnyal

Három éves képzés, melynek során mindhárom évfolyamban tanulnak közismereti és szakmai tantárgyakat is. A harmadik év végén a tanulók szakképesítő vizsgát tesznek.

A kilencedik évfolyamban mezőgazdaság és erdészet ágazat alapoktatásán vesznek részt a diákok. Ennek keretében megismerkednek az ágazatba tartozó szakmákkal, de tanulnak már a Lovász szakmához tartozó tantárgyakat is. Egy héten négy nap elméleten és egy nap gyakorlaton vesznek részt. (A gyakorlatuk Lovász gyakorlat.)

A kilencedik év végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók. A sikeres alapvizsga letétele után választhatnak az ágazaton belül szakmát. Ez a vizsga jogosítja arra is őket, hogy 10. osztálytól kezdődően külső gyakorlati helyen folytassák a gyakorlati tanulmányaikat.

Idegen nyelvként angolt tanítunk.

Gyakorlati képzésünket a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok telephelyein szervezzük meg. A diákok a Ménesudvarban megismerkednek a mének tartásának sajátosságaival, illetve a kancák fogatban történő hasznosításával.

A Csikótelepen elsajátíthatják a vemhes kancák és a csikók tartási módjait, míg az Ölbő-pusztai telephelyen, ahol az iskola saját lovai is elhelyezésre kerültek, tanulóink betekintést nyerhetnek az évjárati csikók futóistállós tartásába és a kiképzésük alapjainak letételébe.

Lovaglásra a Ménesudvarban és Ölbő-pusztán nyílik lehetőség, amely telephelyeken két-két lovas edző-szakoktató irányításával sajátíthatják el a lovaglás művészetét és a szakma rejtelmeit.

Fogathajtást szintén ezen a két telephelyen tanulhatnak diákjaink.

Annak érdekében, hogy diákjaink a hét utolsó munkanapján az ország messzebbi részeire is hazajuthassanak, órarendünkben ezt a napot rövidebbre tervezzük.

Minden felvételt nyert diáknak biztosítani tudunk kollégiumi elhelyezést. Két kollégiumi épülettel rendelkezünk. Az Arany János utcai épületben három-hat fős szobákban lakhatnak a kollégisták, itt közös mosdó és fürdő áll rendelkezésükre. A Rákóczi utcában lévő épületben három-négy ágyas szobákban lakhatnak, melyekhez külön fürdőszoba és WC tartozik.

Kollégiumi életünk a napi két tanulószoba mellett nagyon sok lehetőséget kínál a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Az érdeklődési körüknek megfelelő szakkörök közül választhatnak a tanulók.

 

NYÍLT NAPJAINK:

  1. november 13. péntek
  2. december 04. péntek
  3. január 08. péntek

Mindhárom időpontban a program 9 órakor kezdődik egy tájékoztatóval a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Ménesudvarában található kamarateremben, majd a Ménesudvar és az iskola, illetve a kollégiumok bemutatásával folytatódik.