Szülői értekezlet.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET ÉS FOGADÓ ÓRA

lebonyolításáról

Iskolánk tantestülete szülői értekezletet és azt követően fogadóórát tart 2019. november 22-én pénteken 12.00 órai kezdettel.

Az osztályfőnökök a következő termekben várják a szülőket:

9.A osztály, Rákóczi utcai épület 1. számú terem. Osztályfőnök: Trescsik Ferenc

9.B osztály, Rákóczi utcai épület 3. számú terem. Osztályfőnök: Rásky Péter

10.A osztály, Arany János utcai épület 5. számú terem. Osztályfőnök: Topál Zsuzsanna

10.B osztály, Arany János utcai épület 6. számú terem. Osztályfőnök: Zakál-Simon Edina

11.A osztály, Rákóczi utcai épület 4. számú terem. Osztályfőnök: Zahorán Ágnes

11.B osztály, Rákóczi utcai épület 2. számú terem. Osztályfőnök: Fehér Gábor

2.évfolyam, Rákóczi utcai épület tanári szoba. Osztályfőnök: Körmendi Eszter

Belovaglók, Rákóczi utcai épületinformatika terem. Osztályfőnök: Jónás Melinda

Az osztályfőnökök a szülői értekezlet befejezése után a fent leírt termekben várják az érdeklődő szülőket fogadóórára.

A nem osztályfőnök pedagógusok a következő tantermekben és irodákban lesznek megtalálhatóak:

Rákóczi utcai épület, tanári szoba

Tamás Andrea

Magyar Vilmos

Rákóczi utcai épület 3. számú terem

Pap Alexandra

Polgár Eszter

Rákóczi utcai épület 2. számú terem

Arany Anita

Rónai Zsófia

Rákóczi utcai épület „A” épületrész 13. számú szoba:

Zakál Sándor

Orbánová Adriana

Arany János utcai épület tanári szoba:

Sugárné Damó Márta

                                                                                                              Körmendi Csaba

                                                                                                              igazgató